Wystawy

  • Dawna wytwórczość na ziemiach polskich • 29.04-4.10.2015 • wystawa czasowa

  • Skarby doliny Prosny • 15.04-12.10.2015 • wystawa czasowa