Wystawy

  • Początki państwa polskiego

  • Gniezno w dawnych wiekach

  • Broń w dawnej Polsce

  • Piastów malowane dzieje

  • II wystawa plastyków gnieźnieńskich XX wieku

  • Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich